Език &
  BG /
  Език
  0
  Език &
  BG /
  Език
  •    

  Категории

  Гаранция LED огледала

   

   

  ИЗТЕГЛИ ГАРАНЦИОННА КАРТА ОГЛЕДАЛА  ⬇︎

  ИЗТЕГЛИ ГАРАНЦИОННА КАРТА ШКАФ-ОГЛЕДАЛО ⬇︎

   

   

  Гаранцията покрива:

  1. Дефекти възникнали при нормална експлоатация на изделията.
  2. Щети нанесени по време на изработката, доставката и монтажа от страна на служителите на фирмата, като същата се задължава да поправи или подмени изделието по своя преценка. Последвалите допълнителни разходи са за сметка на фирмата.

   

  Гаранцията НЕ покрива:

  1. Всякакви физически и химични увреждания следствие от монтажни дейности, от продължително складиране, от почистване на изделието с абразивни препарати, от последвали ремонтни дейности и др.
  2. Физични увреждания причинени от екстремни климатични условия или природни стихии- пожари, земетресения,наводнения и др.

  3. Увреждане на изделието вследствие третиране с различни бои, лакове и под. от страна на собственика.
  4. Увреждания причинени от преместване, демонтаж и повторен монтаж на изделията.

  Производителят не поема гаранция за дефекти, които са възникнали в резултат на проява на небрежност от страна на клиента и/или другите обитатели и посетители или поради липса на добра грижа. Подмяната на който и да е от елементите с елемент от друг производител води до пълното анулиране на гаранцията на продукта.