Език &
  BG /
  Език
  0
  Език &
  BG /
  Език
  •    

  Категории

   

   

   

  НачалоМоите лични данни съгласно GDPR

  Моите лични данни съгласно GDPR

  Няма намерени лични данни.

  top

  Ние зачитаме Вашите лични данни. Искаме да Ви информираме защо имаме нужда от Вашите лични данни и как тази информация се използва. Това изявление е достъпно по всяко време най-долу (footer) на всяка страница на този сайт.

  Във връзка с влезлия в сила от 25.05.2018 г. Общ регламент за защита на личните данни на ЕС, бихме искали да Ви информираме, че ние се отнасяме отговорно към предоставените лични данни и ги използваме целесъобразно и добросъвестно. Ние осъзнаваме, че личните данни са важни за сигурността както на физическите, така и на юридическите лица.

  И преди навлизането на GDPR регламентът ние сме спазвали изискванията и сме осигурили на регистрираните потребители възможност за контрол на предоставените лични данни и потребителския профил в системата на онлайн магазина.

   

   

  1. Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

   

  1.1 Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте, за целите на функционирането на сайт и онлайн магазин abgroup.bg, включително за следните цели:
   

  • Създаване на профил и предоставяне на пълна функционалност при използването на онлайн магазин;
  • Защита на информационната сигурност;

   

  1.2 Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:
   

  • Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
  • Ограничение на целите на обработване;
  • Съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
  • Ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
  • Цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни;

   

  1.3 При обработването и съхранението на личните данни Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните си легитимни интереси:
   

  • Изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

   

  2. Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява нашето дружество 

   

  2.1 Дружеството извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни като потребители на сайт и онлайн магазин abgroup.bg за следните цели:
   

  • Регистрация и дейности като потребител/купувач в онлайн магазин abgroup.bg;
  • Приемане и обработка на направена поръчка;
  • Предоставяне на контактна информация на трети страни във връзка с извършване на транспортни и куриерски услуги;
  • Контакт и координация на направени поръчки, във връзка с уточняване на детайли, доставки и монтажи;

   

  2.2 За използване на сайт и онлайн магазин abgroup.bg Вие имате възможност да създавате профил, с който да бъдете идентифицирани като потребители от дружеството.
   

  • Регистрацията и създаването на профил за използване на сайта не е задължителна стъпка от предоставянето на услугата и тя е достъпна в значителна степен и без създаването му, като имате възможност да преглеждате съдържанието на сайта и да се информирате за предлаганите продукти и услуги;
  • Осъществяване на покупка в онлайн магазин abgroup.bg е услуга достъпна само за потребители предоставили лични данни или регистрирани потребители;
  • Поръчка не може да бъде осъществена като гост или анонимен потребител, но могат да бъдат предоставени данни необходими за изпълнението ѝ, без задължителна регистрация на потребителски профил в системата;

   

  2.3 Сайтът abgroup.bg съхранява cookies и log файлове с цел персонализиране и подобряване на предоставените услуги. Сайтът abgroup.bg използва Google Analytics за отчитане и проследяване на потребителско поведение.

   

  3. Регистрация на потрбителски профил и предоставяне на лични данни

   

  3.1 За да направите поръчка в онлайн магазин abgroup.bg трябва да предоставите лични данни или да регистрирате потребителски профил, съдържащ следните данни:
   

  • E-mail адрес (електронна поща);
  • Собственоръчно въвеждана парола за достъп (при регистрация);
  • Име и фамилия;
  • Телефон за контакт;
  • Държава, област, град, пощенски код;
  • Адрес;
  • Юридически статут (частно лице или фирма);

   

  3.2 С доброволното предоставяне на лични данни или регистрация на сайта Вие давате изричното си съгласие предоставените данни да бъдат употребявани за следните цели:
   

  • Получване на поръчката;
  • Обработване на поръчката;
  • Контакт по телефон и/или електронна поща във връзка с направената поръчка;
  • Предоставяне на контактна информация във връзка с куриерска услуга, доставка и монтаж;

   

  3.3 С регистрация на потребителски профил вие можете да:
   

  • Приемете или откажете получването на информационен бюлетин и реклами;
  • Променяте и коригирате своите данни по всяко време;
  • Изисквате изтриване на регистрирания потребителски профил "да бъда забравен" с всички предоставени данни и история за направени поръчки. Искането можете да отправите от своя профил или от тази страница 
  • Веднъж изтрит потребителският профил престава да съществува и за да осъществите следваща поръчка, трябва да направите нова регистрация на сайта;


  3.4 При предоставяне на лични данни за поръчка без регистрация на профил в системата, предоставената информация се използва еднократно за получаване, обработка и изпълнение на конкретна поръчка и не се създава потребителски профил на клиент в системата.

   

  Информация относно дружеството, което обработва данните Ви


  НАИМЕНОВАНИЕ: АБ СТУДИО СОФИЯ ЕООД
  ЕИК/БУЛСТАТ: 200508997
  АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: гр. София, ул. Крум Кюлявков 11
  ТЕЛЕФОН: +359 894 366400

   

  Информация относно компетентния надзорен орган защита на личните данни


  НАИМЕНОВАНИЕ: КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
  СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
  ТЕЛЕФОН: +359 2 915 3 518
  УЕБСАЙТ: www.cpdp.bg

   

  НАЙ-НОВИ

  Facebook