Език &
  BG /
  Език
  0
  Език &
  BG /
  Език
  •    

  Категории

   

   

   

  Гаранционни условия

   

   

  “АБ Студио София“ ЕООД дава гаранция за качеството на закупеното изделие, съгласно ЗЗППТ, всички задължителни стандарти и съобразно условията по-долу, считано от датата на покупка, упомената в настоящата гаранция. Гаранцията се отнася за дефекти възникнали в процеса на нормална експлоатация през гаранционния период.

   

   

  Гаранцията покрива:

   

  1. Фабрични дефекти на обков, дължащи се на слабости в производството, които водят до неправилно функциониране на изделието.

  2. Дефекти, които са възникнали при нормална експлоатация на продукта възпрепятстващи неговата употреба.

  3. Щети или вреди върху продукта, нанесени по време на изработка, доставка и монтаж от страна на фирмата, като същата се задължава да поправи или подмени изделието/части от него по своя преценка и за своя сметка.

   

   

  Гаранцията НЕ покрива:

   

  1. Физически щети и вреди следствие от: неоторизиран монтаж, демонтаж и преместване, поправки, продължително и /или неправилно съхранение.

  2. Увреждания, които са причинени от екстремни условия и/или природни стихии – структурни изменения на сградата, пожари, земетресения, наводнения и др.

  3. Повреди в следствие на третиране с абразивни препарати, бои, лакове и химикали от страна на собственика.

   

  Защо гаранция не може да бъде предоставена за стъкло?

   

  Производителят не поема гаранция за дефекти възникнали в резултат на небрежност от страна на клиента и/или другите обитатели и посетители или поради липса на добра грижа. Подмяната на който и да е от елементите с елемент от друг производител води до пълното анулиране на гаранцията на продукта. Гаранция за монтаж, непротичане на изделията, функции свързани с правилно взет размер и качествено изпълнен монтаж, се счита за валидна само при условие, че размерите са взети от служител на AB и последвалият монтаж е извършен от монтажна група на AB. Гаранцията НЕ е приложима при грешни/обратни наклони във вашата баня и отказ да се изпълнят от техническите препоръки и подобрения на наш специалист за предотвратяване на течове.

  В случай, че размерите са взети и монтажът е извършен от трети лица, гаранцията не покрива протичане на кабината или повреди в следствие на неквалифициран транспорт и монтаж