Филтри

Категории

Гаранционни условия
AB Group дава гаранция за качеството на закупеното изделие съгласно ЗЗППТ, всички задължителни стандарти и съобразно условията по-долу, считано от датата на покупка. Относно сроковете на гаранция, моля последвайте този линк.

Гаранцията се отнася за дефекти, възникнали в процеса на нормална експлоатация през гаранционния период.

 


Гаранцията покрива:

1. Дефекти възникнали при нормална експлоатация на изделията

2. Щети нанесени по време на изработката, доставката и монтажа от страна на служителите на фирмата, като същата се задължава да поправи или подмени изделието по своя преценка. Последвалите допълнителни разходи са за сметка на фирмата.

 


Гаранцията НЕ покрива:

1. Всякакви физически и химични увреждания следствие от монтажни дейности, от продължително складиране, от почистване на изделието с абразивни препарати, от последвали ремонтни дейности и др.

2. Физични увреждания причинени от екстремни климатични условия или природни стихии- пожари, земетресения,наводнения и др.

3. Увреждане на изделието вследствие третиране с различни бои, лакове и под. от страна на собственика.

4. Увреждания причинени от преместване, демонтаж и повторен монтаж на изделията.

 

Производителят не поема гаранция за дефекти, които са възникнали в резултат на проява на небрежност от страна на клиента и/или другите обитатели и посетители или поради липса на добра грижа. Подмяната на който и да е от елементите с елемент от друг производител води до пълното анулиране на гаранцията на продукта.

 


Гаранционни карти за изтегляне:

изделия стъкло | LED огледала | подови сифони | линейни сифонимебелиВърни До Горе