Филтри

Категории

Регламент за личните данни на ЕС

 

Ние зачитаме Вашите лични данни. Искаме да Ви информираме защо имаме нужда от Вашите лични данни и как тази информация се използва. Това изявление е достъпно по всяко време най-долу (footer) на всяка страница на този сайт.

Във връзка с влезлия в сила от 25.05.2018 г. Общ регламент за защита на личните данни на ЕС, бихме искали да Ви информираме, че ние се отнасяме отговорно към предоставените лични данни и ги използваме целесъобразно и добросъвестно. Ние осъзнаваме, че личните данни са важни за сигурността както на физическите, така и на юридическите лица.

И преди навлизането на GDPR регламентът ние сме спазвали изискванията и сме осигурили на регистрираните потребители възможност за контрол на предоставените лични данни и потребителския профил в системата на онлайн магазина.

 

 

1. Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

 

1.1 Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте, за целите на функционирането на сайт и онлайн магазин abgroup.bg, включително за следните цели:

 • Създаване на профил и предоставяне на пълна функционалност при използването на онлайн магазин;
 • Защита на информационната сигурност;

 

1.2 Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • Ограничение на целите на обработване;
 • Съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • Ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • Цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни;

 

1.3 При обработването и съхранението на личните данни Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните си легитимни интереси:

 • Изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

 

2. Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява нашето дружество 

 

2.1 Дружеството извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни като потребители на сайт и онлайн магазин abgroup.bg за следните цели:

 • Регистрация и дейности като потребител/купувач в онлайн магазин abgroup.bg;
 • Приемане и обработка на направена поръчка;
 • Предоставяне на контактна информация на трети страни във връзка с извършване на транспортни и куриерски услуги;
 • Контакт и координация на направени поръчки, във връзка с уточняване на детайли, доставки и монтажи;

 

2.2 За използване на сайт и онлайн магазин abgroup.bg Вие имате възможност да създавате профил, с който да бъдете идентифицирани като потребители от дружеството.

 • Регистрацията и създаването на профил за използване на сайта не е задължителна стъпка от предоставянето на услугата и тя е достъпна в значителна степен и без създаването му, като имате възможност да преглеждате съдържанието на сайта и да се информирате за предлаганите продукти и услуги;
 • Осъществяване на покупка в онлайн магазин abgroup.bg е услуга достъпна само за потребители предоставили лични данни или регистрирани потребители;
 • Поръчка не може да бъде осъществена като гост или анонимен потребител, но могат да бъдат предоставени данни необходими за изпълнението ѝ, без задължителна регистрация на потребителски профил в системата;

 

2.3 Сайтът abgroup.bg съхранява cookies и log файлове с цел персонализиране и подобряване на предоставените услуги. Сайтът abgroup.bg използва Google Analytics за отчитане и проследяване на потребителско поведение.

 

3. Регистрация на потрбителски профил и предоставяне на лични данни

 

3.1 За да направите поръчка в онлайн магазин abgroup.bg трябва да предоставите лични данни или да регистрирате потребителски профил, съдържащ следните данни:

 • E-mail адрес (електронна поща);
 • Собственоръчно въвеждана парола за достъп (при регистрация);
 • Име и фамилия;
 • Телефон за контакт;
 • Държава, област, град, пощенски код;
 • Адрес;
 • Юридически статут (частно лице или фирма);

 

3.2 С доброволното предоставяне на лични данни или регистрация на сайта Вие давате изричното си съгласие предоставените данни да бъдат употребявани за следните цели:

 • Получване на поръчката;
 • Обработване на поръчката;
 • Контакт по телефон и/или електронна поща във връзка с направената поръчка;
 • Предоставяне на контактна информация във връзка с куриерска услуга, доставка и монтаж;

 

3.3 С регистрация на потребителски профил вие можете да:

 • Приемете или откажете получването на информационен бюлетин и реклами;
 • Променяте и коригирате своите данни по всяко време;
 • Изисквате изтриване на регистрирания потребителски профил "да бъда забравен" с всички предоставени данни и история за направени поръчки. Искането можете да отправите от своя профил или от този формуляр;
 • Веднъж изтрит потребителският профил престава да съществува и за да осъществите следваща поръчка, трябва да направите нова регистрация на сайта;

3.4 При предоставяне на лични данни за поръчка без регистрация на профил в системата, предоставената информация се използва еднократно за получаване, обработка и изпълнение на конкретна поръчка и не се създава потребителски профил на клиент в системата.

 

Информация относно дружеството, което обработва данните Ви

НАИМЕНОВАНИЕ АБ СТУДИО СОФИЯ ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ 200508997
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ гр. София, ул. Крум Кюлявков 11
ТЕЛЕФОН +359 894 366400

 

Информация относно компетентния надзорен орган защита на личните данни

НАИМЕНОВАНИЕ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
ТЕЛЕФОН +359 2 915 3 518
УЕБСАЙТ www.cpdp.bg

 

Върни До Горе