Език &
  BG /
  Език
  0
  Език &
  BG /
  Език
  •    

  Категории

  Регламент за личните данни на ЕС

   

  Ние зачитаме Вашите лични данни. Искаме да Ви информираме защо имаме нужда от Вашите лични данни и как тази информация се използва. Това изявление е достъпно по всяко време най-долу (footer) на всяка страница на този сайт.

  Във връзка с влезлия в сила от 25.05.2018 г. Общ регламент за защита на личните данни на ЕС, бихме искали да Ви информираме, че ние се отнасяме отговорно към предоставените лични данни и ги използваме целесъобразно и добросъвестно. Ние осъзнаваме, че личните данни са важни за сигурността както на физическите, така и на юридическите лица.

  И преди навлизането на GDPR регламентът ние сме спазвали изискванията и сме осигурили на регистрираните потребители възможност за контрол на предоставените лични данни и потребителския профил в системата на онлайн магазина.

   

   

  1. Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

   

  1.1 Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте, за целите на функционирането на сайт и онлайн магазин abgroup.bg, включително за следните цели:

  • Създаване на профил и предоставяне на пълна функционалност при използването на онлайн магазин;
  • Защита на информационната сигурност;

   

  1.2 Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

  • Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
  • Ограничение на целите на обработване;
  • Съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
  • Ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
  • Цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни;

   

  1.3 При обработването и съхранението на личните данни Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните си легитимни интереси:

  • Изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

   

  2. Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява нашето дружество 

   

  2.1 Дружеството извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни като потребители на сайт и онлайн магазин abgroup.bg за следните цели:

  • Регистрация и дейности като потребител/купувач в онлайн магазин abgroup.bg;
  • Приемане и обработка на направена поръчка;
  • Предоставяне на контактна информация на трети страни във връзка с извършване на транспортни и куриерски услуги;
  • Контакт и координация на направени поръчки, във връзка с уточняване на детайли, доставки и монтажи;

   

  2.2 За използване на сайт и онлайн магазин abgroup.bg Вие имате възможност да създавате профил, с който да бъдете идентифицирани като потребители от дружеството.

  • Регистрацията и създаването на профил за използване на сайта не е задължителна стъпка от предоставянето на услугата и тя е достъпна в значителна степен и без създаването му, като имате възможност да преглеждате съдържанието на сайта и да се информирате за предлаганите продукти и услуги;
  • Осъществяване на покупка в онлайн магазин abgroup.bg е услуга достъпна само за потребители предоставили лични данни или регистрирани потребители;
  • Поръчка не може да бъде осъществена като гост или анонимен потребител, но могат да бъдат предоставени данни необходими за изпълнението ѝ, без задължителна регистрация на потребителски профил в системата;

   

  2.3 Сайтът abgroup.bg съхранява cookies и log файлове с цел персонализиране и подобряване на предоставените услуги. Сайтът abgroup.bg използва Google Analytics за отчитане и проследяване на потребителско поведение.

   

  3. Регистрация на потрбителски профил и предоставяне на лични данни

   

  3.1 За да направите поръчка в онлайн магазин abgroup.bg трябва да предоставите лични данни или да регистрирате потребителски профил, съдържащ следните данни:

  • E-mail адрес (електронна поща);
  • Собственоръчно въвеждана парола за достъп (при регистрация);
  • Име и фамилия;
  • Телефон за контакт;
  • Държава, област, град, пощенски код;
  • Адрес;
  • Юридически статут (частно лице или фирма);

   

  3.2 С доброволното предоставяне на лични данни или регистрация на сайта Вие давате изричното си съгласие предоставените данни да бъдат употребявани за следните цели:

  • Получване на поръчката;
  • Обработване на поръчката;
  • Контакт по телефон и/или електронна поща във връзка с направената поръчка;
  • Предоставяне на контактна информация във връзка с куриерска услуга, доставка и монтаж;

   

  3.3 С регистрация на потребителски профил вие можете да:

  • Приемете или откажете получването на информационен бюлетин и реклами;
  • Променяте и коригирате своите данни по всяко време;
  • Изисквате изтриване на регистрирания потребителски профил "да бъда забравен" с всички предоставени данни и история за направени поръчки. Искането можете да отправите от своя профил или от този формуляр;
  • Веднъж изтрит потребителският профил престава да съществува и за да осъществите следваща поръчка, трябва да направите нова регистрация на сайта;

  3.4 При предоставяне на лични данни за поръчка без регистрация на профил в системата, предоставената информация се използва еднократно за получаване, обработка и изпълнение на конкретна поръчка и не се създава потребителски профил на клиент в системата.

   

  Информация относно дружеството, което обработва данните Ви

  НАИМЕНОВАНИЕ АБ СТУДИО СОФИЯ ЕООД
  ЕИК/БУЛСТАТ 200508997
  СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ гр. София, ул. Крум Кюлявков 11
  ТЕЛЕФОН +359 894 366400

   

  Информация относно компетентния надзорен орган защита на личните данни

  НАИМЕНОВАНИЕ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
  СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
  гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
  ТЕЛЕФОН +359 2 915 3 518
  УЕБСАЙТ www.cpdp.bg