Език &
  BG /
  Език
  0
  Език &
  BG /
  Език
  •    

  Категории

   

   

   

  Условия за ползване

  Общи условия и правила

  Настоящите Общи условия и правила уреждат взаимоотношенията между АБ Студио София EООД, представляващо он-лайн магазин www.abgroup.bg, наричан по-долу “AB Group” от една страна и посетителите и Потребители на електронен магазин, намиращ се на Интернет адрес http://www.abgroup.bg, наричан по-долу „Сайт“ от другата страна.

  Всички стоки, продавани в електронния магазин, са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба. Законовата гаранция е валидна за лица, имащи качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП). 

  Тези условия обвързват всички посетители и потребители на сайта. С избирането на създадените хипер-връзки или чрез заплащане и ползване на платени услуги, предлагани на него, Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия и правила.

  АБ Студио София ЕООД е дружество, регистрирано в съответствие със законите на Република България, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 200508997, със седалище гр. София 1700, р-н Изгрев, ул. Крум Кюлявков 11; идент. No по ЗДДС: BG 200508997, телефон на Потребителя: +359 2 465 14 37, имейл: office@abgroup.bg

   

  Регистрация

  Електронният магазин AB Group дава възможност на посетителите да разгледат и закупят стоките и услугите, предлагани в него. Регистрацията е задължителна, за да могат да се ползват предлаганите услуги и да се извършват покупки чрез Сайта. Сайтът може да бъде разглеждан от Потребителите свободно без да е необходима регистрация.

  Всеки Потребител е длъжен да попълни регистрационна форма, в която посочва коректни данни, необходими за издаването на фактура и документи за доставка, както и валиден адрес, телефонен номер и e-mail адрес за обратна връзка.

   

  Съгласие

  С отбелязване с отметка в полето "Съгласен съм с Общите условия" Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема изцяло.

   

   Поверителност на личните данни

  Личните данни, получени от Ab Group при регистрацията, ще бъдат използвани единствено и само с цел обслужване на Потребителите, включващо приемане и изпълнение на поръчки и връзка с Потребителите, в случай на възникнали проблеми и обстоятелства, свързани с коректното изпълнение на поръчката. Данните няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от горепосочените. 

  Потребителската регистрация може да бъде заличена по всяко време по изрична молба на Потребителя.

  Информация за физическите лица:

  ✓ Имена

  ✓ Точен адрес за доставка

  ✓ Телефон за контакт

  ✓ Имейл адрес

  ✓ ЕГН при плащане по банков път*

  *По чл. 114 от Закона за ДДС, Изисквания към фактурите. 

   

   

  Информация за юридическите лица:

  ✓ Пълно наименование на фирмата

  ✓ Данни за фирмата – седалище, БУЛСТАТ, идент. № по ЗДДС,

  ✓ Точен адрес за доставка

  ✓ Телефон за контакт

  ✓ Имейл адрес

  Предоставената информация от физически лица се класифицира като лична и се пази като такава от администратора на лични данни на AB Group. При отказ от Потребителя да предостави личните си данни, той няма да може да се възползва от стоките и услугите, предлагани от AB Group.

   

  Сигурност на личните данни

  Потребителят носи пълна отговорност относно опазването на потребителските имена и пароли, както и за действия на трети лица със същите. При съмнение за неправомерен и неоторизиран достъп, откраднати или изгубени име и/или парола, Потребителят следва да уведоми AB Group незабавно с цел прекъсване на достъпа до личната информация.

  AB Group осигурява високо ниво на защита на информацията при ползване на услугите на сайта чрез криптиране.

  Потребителят се задължава да поддържа актуална личната си информация и да нанесе своевременно промени относно смяна на адрес, телефонен номер, електронна поща. AB Group не носи отговорност за недоставени поръчки, поради неактуална информация и всички допълнително възникнали разходи са за сметка на Потребителя.

   

  Поръчки

  Електронният магазин на AB Group приема поръчки 24 часа в денонощието, 7 дни седмично. Всеки избран продукт се слага в кошницата. Преди да потвърди поръчката си Потребителят може да прегледа кошницата, да коригира количеството и информацията си и след това да я потвърди.

  При избора на начин на плащане и потвърждаването на поръчката, Потребителят се задължава да заплати крайната й цена. След успешно завършване на поръчката системата на електронния магазин изпраща имейл, потвърждаващ получаването на поръчката.

  Изпълнението на поръчката може да бъде забавено поради някоя от следните причини: 

  ✓ Липса на наличност на поръчаната стока;

  ✓ Неуспешно плащане от страна на Потребителя;

  ✓ Грешен или непълен адрес за доставка или телефон за контакт с Потребителя;

  При възникване на проблеми с доставката по вина на AB Group, всички допълнителни разходи са за сметка на AB Group. Във всички останали случаи, последващо изпращане на пратката ще бъде за сметка на Потребителя.

   

  Законова гаранция 

  Всички представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП. 

   

  Цени и начини на плащане

  Крайната цена на поръчката представлява сбора от цените на всички поръчани продукти. Цената на доставка е посочена самостоятелно на отделен ред. Всички цени са в левове с включен ДДС и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане.

  Начините на плащане, които се приемат са следните:

  По банков път – При избор на начин на плащане „по банков път” при заявяване на поръчката от Потребителя, се създава поръчка с номер. Потребителят извършва банков превод по сметка на AB Group, като посочи номера на поръчката като основание за превода. Поръчката трябва да бъде заплатена в рамките на 5 дни, след което автоматично се анулира.

  Име на банка: Пощенска банка, ЮРОБАНК България АД

  Име на бенефициент: АБ СТУДИО СОФИЯ EООД

  BIC: BPBIBGSF

  IBAN: BG71 BPBI 7940 1063 8304 01

   

  Физическо лице предоставя ЕГН при плащане по банков път, съгласно чл. 114 от Закона за ДДС, Изисквания към фактурите.

   

  С кредитна / дебитна карта - При плащане с банкова карта Потребителят се прехвърля към системата за онлайн картови разплащания, където въвежда данните за своята банкова карта и извършва дължимото плащане.

  AB Group не изисква и не получава никакви допълнителни такси, без значение от начина на плащане. Всички начислени такси, извън обявената от AB Group стойност на поръчката и доставката са обект на договорни отношения между Потребителя и обслужващата го банка/финансова институция.

  AB Group не съхранява каквато и да е информация на картодържателя, включително номер на карта, тъй като същите са обработени само от Виртуалната система за разплащане. 

   


   Начин, срок и цена на доставка

   Начините на доставка, предлагани от AB Group са следните:

  ✓ Доставка със спедиторска фирмa за сметка на получателя

  ✓ Получаване на място (в търговско представителство на AB Group)

  Стоката може да бъде взета от избрания от Потребителя магазин НЕ ПО-РАНО от 3 дни от подаването на поръчката и задължително след потвърждение от страна на AB Group.

  При избор на "Получаване на място", клиентът се съгласява да заплати минимум 50% от дължимата сума по поръчка предварително по банковата сметка, посочена в платежния модул.

   

  Цената за доставка на стока се определя на база тегло, размер и условия на доставка (обявена стойност=застраховка, наложен платеж и др.), съгласно цената на избраната спедиторска фирма.

  Сроковете на доставка се определят от избрания метод на плащане и неговото изпълнение, наличност и готовност на стоката в склад на изпращача, приемане на стоката от агент на спедиторската фирма. При наличност на стоката, доставката отнема от 2 до 7 работни дни от датата на поръчка.

  Потребителят има право и трябва да провери  поръчката си преди да я приеме от куриерската фирма. С това действие се гарантира физическата цялост и здравина на стоката, като последващи рекламации и връщане на основание „повреда при доставка“ не се разглеждат и приемат.

   

  Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена

  На основание чл. 50 ЗЗП, купувач, който има качеството потребител по смисъла на ЗЗП, има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок от датата на доставка.

  Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че задължително са изпълнени следните условия:

  ✓ Оригиналната опаковка на стоката да не е отваряна (в т.ч. да не е нарушена целостта на поставените върху опаковката защитни стикери)

  Потребителят да е в състояние да предостави на AB Group покупните документи за стоката, а именно: копие от оригиналната фактура или копия от оригиналната касова бележка придружена от съответната стокова разписка

  ✓ Възстановяването на суми се извършва по банков път към сметка, предоставена от потребителя във Формуляра за връщане на стока.

  В случай на упражнено право на отказ от договор от разстояние Потребителят трябва да изпрати или предаде за своя сметка стоките на AB Group не по-късно от 14 дни, считано от изпращане на съобщението за отказ.

  AB Group има право да отложи възстановяването на платените суми до получаване на стоките или до представянето на документ за изпращането. AB Group възстановява сумата за покупката само при спазване на всички условия за ненарушаване целостта на опаковката и акуратно предоставяне на платежните документи.

  До момента на предаването на стоката от Потребителя на AB Group, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от Потребителя. При повредена или счупена при доставка/връщане стока, AB Group не поема отговорност да възстанови нейната стойност.

   

  НАЙ-НОВИ

  Facebook